Bliv klogere på dit barns vilkår: Vold og korruption i Uganda

Af Mark Straarup

Denne serie af artikler til nyhedsbrevet har til formål at give læseren et bedre indblik samt en bedre forståelse af rammevilkårene for et barn i Uganda. I de tidligere indlæg har jeg dykket ned i sygdoms- og fattigdomssituationen, i denne vil jeg dreje perspektivet over på sikkerhedssituationen i landet.

I naturen hersker der en meget simpel regel; den stærkeste overlever. I dyrenes tilgang ligger der ingen emotionelle eller moralske bevægegrunde til grund for handling, de reagerer blot på instinkt, hvor målet er at overleve og reproducere.

Vi mennesker har derimod evnen til at fundere ”det gode og retfærdige samfund”. Vi kan moralisere og træffe beslutninger ud fra emotionelle, ideologiske og sociale hensyn. Vi kan på samme måde også indrette strukturer, der er asociale, og som i stedet imødekommer individuelle og selvtjenende agendaer.

Spørgsmålet er derfor, hvordan er Uganda lykkedes med at opbygge et retssamfund? Og hvor godt kan myndighederne levere sikkerhed for landets borgere, helt fra den stærkeste elite – til det svageste barn?

Slår man op i The Global Competitiveness Report, listes korruption som det allerstørste problem Uganda har, i forhold til at skabe stabile og attraktive rammer for erhvervslivet. Til sammenligning listes korruption som det den mindst problematiske faktor i Danmark (indekseret i rapporten som 85 gange bedre end i Uganda). Kriminalitet forekommer på trods af dette dog relativt lavt på listen over signifikante udfordringer, men er stadig mere end 8 gange værre end det kategoriseres i Danmark.

I lande præget af korruption og svage offentlige institutioner er der ofte tendens til, at nogle få privilegerede løber afsted med det meste af kagen. Disse sørger efterfølgende for egen sikkerhed, mens de har tendens til at negligere tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for store dele af befolkningen, som ofte må acceptere et vist niveau af lovløshed og anarki.

En indikation af en sådan årsag og virkning kan aflæses i de seneste kriminalstatistikker der findes for Uganda. Ifølge Verdensbanken ligger Uganda med en mordrate på 14 mord pr. 100.000 indbyggere. Dette ligger markant over verdensgennemsnittet på 5,3 mord, og radikalt over det vi har i Danmark, hvor raten er mindre en 1.

Alt i alt må man erkende, at korruption og den naturlige følge af usikkerhed og vold er et stort problem i Uganda. De svageste grupper i samfundet vil alt andet lige have svært ved at modsætte sig voldelig og uretfærdig behandling, når og hvis de står i vejen for stærke aktøres selviske interesser. Der må siges at være et stykke vej, før de nødvendige aspekter af jungleloven er tilstrækkeligt udskiftet med en retfærdig og velfungerende retsstat.

Denne tilstand i landet sikkerhed situation er desværre ubestridelig, men tilstanden udtrykker et aktuelt et øjebliksbillede. En relevant observatør, OSAC, beskriver den samme problemstilling som her beskrevet, men nuancerer billedet med en analyse der inddrager mulige opbyggende implementeringer, som kan tegne et bedre billede i fremtiden. Deres rapport beskriver sikkerhedssituationen som kritisk på mange områder, men at Uganda til stadighed viser et fokus og engagement på disse områder, der kan trække i den rigtige retning.

Kilder:

World Economic Forum – The Global Competitiveness Report.

The World Bank – Intentional homicide data.

United States Department of State Bureau of Diplomatic Security (OSAC).