Farvel til Durgapur

Siden 2009 har Verdens Børn været til stede på skolehjemmet Durgapur. I slutningen af år 2017 skulle det være slut. Det kendte børnehjem Durgapur lukker, og i stedet vil Dip Children’s Campus opstå. Navneforandringen vil ikke have nogen særlig betydning, faktisk vil alt være uforandret, og børnene, der bor på hjemmet vil ikke mærke forskel, på nær hjemmets nye navn.

”Af rent praktiske årsager er det blevet besluttet at ændre navnet, da det skabte en del forvirring, at børnehjemmet hed det samme som landsbyen,” siger projektansvarlige for hjemmet i Durgapur, Merete Hansson.

Det er dog ikke den eneste forandring, som præger det østindiske skolehjem. Den daglige ledelse står børnehjemmets leder Sandip Chatterjee for, som – udover at have opsyn med børnehjemmet i Durgapur – også er tilknyttet pigebørnehjemmet Santibari i Narayanpur, i det østlige Indien.

Det indiske skolesystem

Sammen med organisationen AVILASH har Chatterjee en vision, som vil gavne det indiske skolesystem. Ifølge indisk lovgivning har alle børn fra seks til fjorten år ret til gratis skolegang. Klasserne er dog fyldt til randen, og der er generelt mangel på faciliteter.

Merete Hansson mener, at det indiske skolesystem med fordel kunne trække på nogle danske erfaringer. ”Vi sidder og jamrer, når der er mere end 30 i en klasse. Her er de en lærer til over 100 elever. Hvis man kunne få det reduceret til bare 50, ville det være en fordel. De (Red. de indiske børn) vil jo gerne skolevæsenet, ingen tvivl om det, men udviklingen vender ikke bare i et snuptag.”

Selvom der tvunget skolegang, færdiggør ikke alle deres uddannelse. Der er et større frafald blandt eleverne på de offentlige skoler, som har for få og for dårligt uddannede lærer, som ikke kan hæve niveauet i undervisningen. Dertil følger også diskrimination af både social og kønsmæssig art, hvorfor en del unge aldrig får gennemført deres skolegang.

Et studie publiceret i ”Annual Status of Education Report (ASER) viser, at kun 18,9 % af eleverne i, hvad der refereres til ”3rd standard”, svarende til en dansk tredje klasse, kan grundlæggende matematik, såsom subtraktion. Sammenlignet er tallet 44,6 % i de private skoler. Dog har ikke finansielle midler til at kunne betale for skolegang. ”

AVILASH Academy

I dokumenter som Verdens Børn er i besiddelse af, fremgår det, hvorledes, der i fællesskab med lokalsamfundet, regeringen og AVILASH, der står for driften på børnehjemmet i Durgapur, så småt er ved at blive opført en ny skole på Dip Children’s Campus’, der vil sikre, at børn fra de mindst privilegerede samfundslag vil få muligheden for at få en anvendelig uddannelse.

Al undervisning vil foregå på engelsk, da det er fremtiden for børnene, hvis de vil begå sig, fortæller Merete Hansson. ”Når de er færdige, vil de tale flydende engelsk, og deres uddannelsesmuligheder vil altså være 100 gange forbedret.”

Pilotprojektet har indtil videre én oprettet klasse, hvor tyve drenge fra nærliggende slumkvarterer går. Seksten af drengen er i dag bosiddende på Dip Children’s Campus.

Kunstneren, Master Sourav Mahato har visualiseret, hvordan skolen kunne se ud.

Da de blev færdige med at bygge det her sted (Red. Dip Children’s Campus) i 2012, var der byggemateriale i overskud, og så kunne de lige nå at bygge et lille hus, som de kunne lave til IT-lokale. I det lokale har de oprettet skolen.

Avilash Academy har i alt tyve elever i øjeblikket, som gerne skulle kunne gebærde sig fyldende på engelsk efter deres skolegang.

Ifølge planen skal der til april 2018 starte yderligere 60 elever i ”standard one”, der kan sammenlignes med en dansk 1. klasse. Samtidig skal ydereligere ti børn optages i ”standard two” med de nuværende tyve drenge, så der kommer til at være tre klasser. Det fremgår ikke af dokumenterne, om der er reglementer i forhold til kønsfordeling, eller hvor gamle eleverne bør være, når de starter.

For at udvide skolen vil der blive bygget ovenpå den nuværende bygning, hvis alt går som planlagt. I Indien er der flade tage, og så rager der jernstænger op. Det skyldes, at man så har mulighed for at bygge ovenpå. Ifølge projektbeskrivelsen vil skolen være færdig i år 2020, og kunne tilbyde undervisning, der råder over moderne faciliteter til børn fra de fattigste lag i samfundet. Med tiden skal der etableres ti klasser, fortæller Merete Hansson, som forventningsfuldt beretter om fremtiden i den nye ”English Medium” skole.

Når skolen er fuldt funktionsdygtig forventes det at kunne sende 120 elever gennem skolen årligt. Projektet er estimeret til at koste 2.950.000 rupier, det svarer til 279.070.00 DKK. Af regnskabet fremgår det, hvorledes skolen skal finansieres af lokale sponsorer og Verdens Børn.

Det har ikke været muligt at få en kommentar på, hvad det vil have af konsekvenser for de nuværende- og fremtider elever, hvis der ikke bliver indsamlet nok midler.