Et fokus på Indien

En supermagt, der kan ligge arm med de største, men som samtidig ikke formår at passe ordenligt på de mindste.

En magtposition

Hvad er Indien?

Et land med en population på over 1,3 mia., verdens femte største økonomi og i rivende vækst, den seneste til at tage skridtet og blive en rumfarende nation, og meget mere. Indien har unægteligt udviklet sig til en global supermagt, og resten af verden har måttet tilpasse sig denne virkelighed og den styrkeposition, Indien nu har. Hvad betyder det egentlig for inderne, at deres land er blevet en supermagt? Får alle glæde af denne status? Og betyder en solid gennemsnitlig indkomststigning pr. indbygger også, at alle oplever den?

Svaret på dette spørgsmål er desværre ikke helt, som man kunne ønske. Supermagt er ikke nødvendigvis ensbetydende med supervilkår for landets borgere, og der er mange udfordringer i Indien anno 2018.

 

Udfordringerne

Nøgletallene taler deres tydlige sprog. Verdensbanken vurderer, at hver femte borger i Indien lever i fattigdom [1]. Det er 270 mio. mennesker, svarende til 45 gange Danmarks befolkning. Fattigdomsraten er tydeligt højere i de små landsbyer end i byerne.

Uddannelsesniveauerne er også radikalt dårligere blandt dem, der lever i fattigdom. 45% er i dag illitterære, og kun 15 % får uddannelse på det, vi kender som gymnasieniveau eller højere. Vold mod kvinder, og specielt voldtægt, er også et meget kritisk problem i landet.

Statistikken siger, at der sker en voldtægt hver 15. minut i Indien [2], og det tal afspejler endda kun de forbrydelser, der bliver anmeldt. Det vurderes, at størstedelen aldrig anmeldes. Indien er uden tvivl en supermagt, men ikke en som i dag har tilstrækkelig magt til at skabe sunde og bæredygtige rammer for alle sine borgere.

 

Indien bevæger sig fremad, og der er hjælpende hænder

Ingen kan være tilfredse med de problemstillinger, som beskrevet ovenfor, men Indien er ikke på nogen måde, hvad man vil kalde en mislykket stat. Udvikling tager tid, og på trods af udfordringerne har mere end 1 mia. indere i dag levevilkår, som er bæredygtige og mulighedsskabende.

Som nævnt er vækstraten i økonomien en af verdens førende, og i dag større end selv den, der opleves i Kina (Kina er et af de andre store BRICS -lande [3]). Ligeligt fordelt bliver resurser aldrig, men der er en opadgående kurve på stort set alle fronter. [4]

Der, hvor levevilkårene stadig ikke er tilstrækkelige, er der masser af fokus fra ind- og uland, og der igangsættes tusinder af livsforbedrende initiativer. Store internationale organisationer, som verdensbanken, investerer heftigt i udviklingen, og tusindvis af NGO’er, heriblandt Verdens Børn, løfter samlet en kæmpe opgave.

 

Verdens Børn støtter i dag otte fantastiske projekter i Indien:

  • Albella Boys Home ved foden af Himalaya
  • Børnehjemmet i Santibari
  • Børnehjemmet i Kariyalur
  • Børnehjemmet i Durgapur
  • Børnehjemmet i V. Sithur
  • Børnehjemmet i Ooty
  • Børnehjemmene Sct. Joseph i det sydlige Indien
  • Børnehjemmet i Khelaghar der ligger i udkanten af Calcutta

Læs mere om projekterne her

 

Denne serie – Et fokus på Indien

Jeg kommer i løbet af 2018 til at dykke yderligere ned i en række politiske forhold og samfundstilstande, der alle kendetegner den verden, disse børn lever i. Målet med denne serie af artikler er give en kontekst til alle de andre gode historier, som kommer fra alle disse projekter, som Verdens Børn støtter.

Kilder

[1] World Bank

[2] The Daily Beast

[3] Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Syd Afrika

[4] The World Fact Book – India