Invitation til generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling

 

Lørdag den 21. april 2018

Verdens Børn – International Børnehjælp indbyder faddere, medlemmer og interesserede til vores ordinære generalforsamling på Frederiksberg Bibliotek, Danasvej 30B, Frederiksberg C i foredragssalen.

 

Program:

Kl. 13:30: Generalforsamling
KL 15:00: Kaffepause
Kl. 15:30: Om initiativer for at skabe interesse for Verdens Børn i lokalmiljøet
KL. 16:00: Om samarbejdet med Juvenile Welfare Service til gavn for børn i Uganda
Kl. 16:30: Forventet afslutning

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om 2017
3. Aflæggelse af organisationens regnskab
4.Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (for 2 år)

På valg:
Per Lindrup (modtager genvalg)
Wagn Winkel (modtager genvalg)
Bente Fabech (modtager genvalg)
Nathalie Emsø (ønsker ikke genvalg]

7. Valg af suppleanter (for 1 år)

På valg:
Nickie Spiele (ønsker ikke genvalg)

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Vedr. pkt. 6 og 7: Information om hvem, der opstilles, kommer senere på www.verdensboern.dk

Bestyrelsen håber, at en eller flere af vore faddere/sponsorer ønsker at stille op til bestyrelsen.

Interesserede bedes henvende sig til Flemming Bjørk Pedersen, gerne inden den 15. april. Telefon: +46 152 10819 eller fp@verdensboern.dk