Generalforsamling 21. april 2018

Generalforsamlingen på Frederiksberg den 21. april tiltrak næsten 30 faddere og frivillige.

Formanden, Flemming Bjørk Pedersen, gennemgik de væsentligste begivenheder i 2017. Han takkede for de mange støttekroner, som kom de 17 skoleprojekter til gode. Desuden takkede han de mange ildsjæle i Verdens Børn, som ihærdigt og ulønnet engagerede sig i arbejdet. Han glædede sig over, at der var kommet en hel del nye faddere; dog ikke nok til fuldt ud at opveje afgangen. I alt blev 2.239 børn støttet ved udgangen af 2017. Desuden gav 87 personer bidrag i form af ”projektstøtte”. Formanden oplyste, at bestyrelsen har arbejdet ihærdigt – og med positive resultater – for at forbedre skolernes/børnehjemmenes regnskabsaflæggelse. Til slut opfordrede han til, at flere betaler medlemskontingent, og til at alle i Verdens Børn-familien intensiverer indsatsen for at skaffe nye indtægter. Årsberetningen blev godkendt. Den ligger på hjemmesiden under OM OS / Udgivelser.

Den økonomiansvarlige, Per Lindrup, kunne ikke komme, så formanden gennemgik regnskabet for 2017. Det udviste indtægter på knapt 6,3 mio. kr. og udgifter på ca. 5,6 mio. kr. Af det frit disponible overskud på 636.000 kr. kommer langt den overvejende del børnene til gavn. Administrationsudgiften var kun 3,3%. Regnskabet blev godkendt. Efterfølgende har foreningens revisor, Deloitte, givet regnskabet en blank påtegning.

Formanden oplyste, at 2018 er det første år uden støtte fra foreningens betydende sponsor, tøjindsamlingsfirmaet Trasborg. Desuden påvirkes foreningens økonomi af, at det er helt nødvendigt at investere i et nyt regnskabssystem.

Generalforsamlingen godkendte, at kontingentet sættes op til 150 kr. om året fra 2019.

Ny bestyrelse

Generalforsamlingen betød farvel til bestyrelsesmedlemmerne Wagn Winkel og Nathalie Emsø samt til suppleant Nickie Spiele, idet de ikke ønskede genvalg. To bestyrelsesmedlemmer (Per Lindrup og Bente Fabech) blev genvalgt. Der blev valgt 3 nye medlemmer: Tue Bo Hansen, Berit Heer Henriksen og Zeynep Celik Basoda. Desuden blev der valgt to suppleanter: Kristina Andersen og Betina Sandberg Christensen.

IT-administrator Gert Ohl blev udnævnt til livsvarigt æresmedlem i erkendelse af hans utrættelige arbejde med foreningens regnskabssystem med videre siden 1984.

Efter selve generalforsamlingen fortalte Helle Holten og Joan Fuglehave fra lokalafdelingen i Svendborg om de mange ting, de gør på Sydfyn for at udbrede kendskabet til Verdens Børns arbejde og skaffe flere penge til gavn for børn i Nordindien.

Kristina Andersen rundede af med at berette om alle de gode ting, som sker på Mukono projektet i Uganda, hvor ca. 240 af børnene har danske faddere. Hun havde senest besøgt skolehjemmet i februar, og det havde været en meget positiv oplevelse.

Af: Flemming Bjørk Pedersen