Verdens Børn arbejder for en bedre fremtid for handicappede børn i Uganda

I Uganda er handicap et stort tabu. Et barn med handicap i familien bliver opfattet som skamfuldt og som en straf af forældrene for at være dårlige mennesker. Derfor er det normalt at forældre til et handicappet barn forsøger at skjule barnet ved at holde det i hjemmet, så de undgår at blive set ned på af deres medmennesker. Desværre ser vi derfor ofte at børn med handicap opholder sig i hjemmet og ikke får lov til at gå i skole mellem andre børn. I nogle tilfælde er det direkte farligt for børnene at færdes uden for hjemmet, fordi de risikerer at blive spyttet på eller brændt med cigaretter. Verdens Børn arbejder på at skabe bedre vilkår for disse børn, som ellers bliver skjult eller set som uværdige til respekt og livskvalitet.

På Verdens Børns skole, Entebbe, går 70 børn med støtte fra faddere i Danmark. På denne skole kan børn med handicaps få afklaring på hvilke behov de har, og få en skolegang hvor de kan udvikle sprog og færdigheder. Fadderskaber til disse børn er vigtige, fordi deres forældre sjældent har råd til at betale for skolegang til et handicappet barn. Forældrene vil det bedste for deres børn, men når der ikke er råd til skolegang til alle, står børnene med særlige behov sidst i køen. Derfor hjælper vi disse familier gennem fadderskaber. Alt efter børnenes evner får de undervisning i de boglige fag, personlig hygiejne og forskelligt husligt arbejde. Selvom de ikke alle bliver i stand til at være selvforsynende som voksne, giver det dem et formål og evner til at tage en aktiv del af deres husstand. Det giver livskvalitet og en fremtid med muligheder.

Kommende indsamlinger til handicappede i Uganda
Til efteråret afholdes Operation Dagsværk, hvor der er i år er fokus på netop inklusion af unge med handicap i Uganda. Her vil gymnasieelever i Danmark bytte en skoledag ud med en arbejdsdag, for at samle penge ind til det velgørende formål. Derudover har Thorshøjgaard-skolen i Ishøj i samarbejde med 4 andre skoler i Danmark også planer om at afholde Operation Livsværk igen i år. Operation Livsværk støtter børn med særlige behov i udviklingslande, og i år går støtten til børn i Uganda. Eleverne på skolerne i Danmark skal samle penge ind til at skabe bedre vilkår på et børnehjem for handicappede børn. Her er der brug for mere personale og bedre udstyr til at imødekomme børnenes behov.   

Nyt samarbejde på vej: Flere muligheder for at handicappede børn kan lære boglige færdigheder og håndværk
I øjeblikket arbejder Verdens Børn på at stable et samarbejde på benene med en anden skole i Uganda, hvor handicappede børn får tilpasset undervisning efter deres evner. Denne skole drives af en kvinde, som selv har et handicappet barn, og undervisningsniveauet er højt. Vi vil gerne fortsætte med at give muligheder til alle typer børn i Uganda, og derfor skal disse børn med særlige behov også have støtte. Ved at støtte børnene til skolegang, får de mulighed for at udvikle deres færdigheder og livskvalitet. Men det er også med til at ændre på den sociale stigmatisering af handicappede og give rettigheder og værdighed til alle børn.

Hos Verdens Børn glæder vi os til at få samarbejdet sat i gang, og til at give muligheder til børn med særlige behov, ved at tilbyde tilpasset undervisning og et liv med muligheder uden for hjemmet. 

Leave your thought