Nyheder

Invitation: Kom til generalforsamling lørdag d. 29. april

Generalforsamling

Lørdag d. 29. april afholder Verdens Børn generalforsamling i Valby Kulturhus fra kl. 13-16, og alle faddere, medlemmer og interesserede er velkomne. Der vil blandt andet være oplæg om udvalgte projekter, formandens årsberetning og valg af den nye bestyrelse.

Vi håber, at du har lyst til at deltage i dette års generalforsamling. Vi sørger for kage, kaffe og godt humør.

Her kan du se programmet for dagen:

Kl. 13.00: Generalforsamling

Kl. 14.30: Kaffepause

Kl. 15.00: Præsentation om Sct. Joseph Development Trust og Bright Hope Cambodia

Kl. 16.00: Forventet afslutning

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning om 2022

3) Aflæggelse af organisationens regnskab 2022

4) Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer (for to år)

På valg:

  • Merete Hansson (genopstiller)
  • Ane Line Christensen (genopstiller)

7) Valg af suppleanter (for ét år)

På valg:

  • Pia Gerner Belt (genopstiller ikke)
  • Lene Jeppesen (genopstiller ikke)

8) Valg af revisor

9) Eventuelt

Vedr. pkt. 6 og 7: Information om hvem, der opstilles, kommer senere på www.verdensboern.dk Bestyrelsen håber, at en eller flere af vores medlemmer og faddere/sponsorer ønsker at stille op til bestyrelsen. Interesserede bedes henvende sig til formand Hans-Jørgen Pedersen, gerne inden den 5. april, på tlf. 22 92 22 95 eller HJP@verdensboern.dk

Kan du lide artiklen?
Del den på Facebook
Del den på email
Skriv en kommentar
Scroll to Top