Verdens Børns grundsten og værdier

Her kan du læse mere om, hvad vi står for.

Fundamentet i Verdens børn bygger på følgende grundsten:

  • Uddannelse: Uddannelse er en forudsætning for bæredygtig udvikling ud af fattigdom og for, at børn bliver ansvarlige medlemmer af det lokale samfund.
  • Frivilligt arbejde: De frivillige bærer sammen ansvaret for, at foreningens formål opfyldes
  • Ubeskåret fadderbidrag: Vi bygger på individuelle, flerårige fadderskaber, hvor pengene går ubeskåret til fadderbørnene. Det betyder, at der anvendes et minimum af penge til administration, formidling og det frivillige arbejde.

Derudover er følgende værdier vigtige for vores frivillige arbejde.

Ansvarlige:

Vi udviser ansvarlighed i Verdens Børn ved at udføre vores arbejde med fokus på effektivitet, kvalitet og omkostninger. Vi støtter børnenes uddannelse og opvækst, hvilket motiverer og engagerer os i vores arbejde.

Troværdige:

Gennem åbenhed og ærlighed opnår vi troværdighed. Vi er åbne over for forskelligheder og andres billeder af verden. Vi udviser tillid til den enkelte og har fokus på gennemsigtighed over for omverdenen.

Samarbejdsorienteret:

Vi er en samarbejdsorienteret organisation, som inddrager og benytter kompetencer på tværs. Vi har respekt for hinandens arbejde og ved, at det er i fællesskab, vi løfter opgaven med at forbedre vilkårene for udsatte børn og unge i verden.

Nysgerrige:

Vi er nysgerrige – både når det gælder organisationen, hver enkelt frivillig og fadderne/støtterne. Vi søger altid muligheden for at forbedre det eksisterende og lytter til de omkringværende omgivelser og hinandens arbejde.