Hvem er Verdens Børn?

Vi er en hjælpeorganisation af frivillige, der i over 40 år har arbejdet for at give nogle af verdens udsatte børn en god opvækst og en bedre fremtid.

Pige på Santibari

Verdens Børn er en dansk humanitær organisation, der blev stiftet i 1974.

Formålet med vores arbejde er at give nogle af verdens udsatte børn en bedre fremtid gennem uddannelse, sundhed og tryghed.

Grundsten og værdier

Organisation

Vedtægter

Vi hjælper udsatte børn og unge

Vi støtter børn, der er forældreløse, syge, handicappede eller fra fattige hjem. Vi hjælper børnene til en god opvækst og en bedre fremtid gennem skolegang, sundhed og tryghed.

Vi fokuserer på at give børnene en grunduddannelse. Nogle af børnene får mulighed for videre uddannelse.

Grundskole og videre uddannelse

Vi støtter projekter i seks lande

I øjeblikket hjælper vi ca. 2.300 børn og unge fordelt på 18 skoleprojekter (2015). Projekterne er placeret i Indien, Sri Lanka, Uganda, Bulgarien, Cambodja og Kenya.

Vi er frivillige

Vi er en organisation af frivillige. Derfor kan vi holde vores administrationsomkostninger helt nede på 3,6 pct.

Vi er uafhængige

Verdens Børn ejer ikke selv skoler og børnehjem. I stedet støtter vi projekterne og samarbejder med lokale organisationer om driften, fx NGO’er.

Vi er uafhængige af religiøse, politiske og økonomiske interesser.

Vi hjælper alle børn uanset deres køn, nationalitet, religion og politiske overbevisning.

Vores navn

Verdens Børn hed oprindeligt International Børnehjælp.

Vi har kaldt os Verdens Børn siden 2009.

Vores engelske navn er International Child Welfare Service.