Grundskole og videre uddannelse

Uddannelse er en mærkesag for Verdens Børn, men hertil kommer dilemmaet om kvalitet eller kvantitet. Hvor mange børn har vi kapacitet til at grunduddanne? Og hvor mange kan vi herudover give en videre uddannelse?

“When you educate a girl, you educate a family and benefit an entire community” udtaler Søster Elizabeth, der er leder af pigeskolen Madera i Uganda. Dette udsagn er fint i tråd med Verdens Børns politik/ambition, for vi er overbeviste om, at hjælp til uddannelse er en bæredygtig vej ud af fattigdom. Vores mål er, at flest mulige forældreløse og børn fra fattige familier skal have en grunduddannelse.

I Asien er grunduddannelse til og med 10. klasse, hvorimod den kun er til og med 7. klasse i Uganda.

Det er nemt og relativt meget billigere at støtte børn gennem grunduddannelsen. Når børnene spredes til forskellige videre uddannelser, bliver det både sværere og dyrere.  Derfor har grunduddannelse været vores primære fokus gennem en årrække.

Men i et samfund er der også brug for borgere med større faglighed og specialisering indenfor sygepleje, håndværk, tekniske og akademiske uddannelser m.m. Og der er børn, som tydeligt både har motivation og evner til at fortsætte i et uddannelsesforløb. Hertil kommer også bekymringen for, hvordan det skal gå børnene efter endt skolegang – især i Uganda, hvor børnene er så unge, når de forlader grundskolen.

Støtte til videre uddannelse eller ej?

Dilemmaet opstår altså, når vi skal vælge, om der skal satses på mange grunduddannede børn eller færre videreuddannede, og hvilke børn der i givet fald skal tilbydes videre uddannelse?

For at lette det økonomiske har vi etableret to uddannelsesfonde, en i Asien og en i Uganda/Bulgarien. Fondene gør hver især den videre uddannelse mulig for udvalgte børn. I 2015 rådede fondene over henholdsvis 248.837 kr. og 165.000 kr. Verdens Børn er i nogle tilfælde med til at supplere faddernes støtte til et barns uddannelse, i andre tilfælde støtter vi med det fulde beløb.

Når der skal træffes beslutning om, hvilke børn der skal tilbydes videre uddannelse, beror beslutningen på skolelederens viden om det enkelte barn. Også fordi det er skolelederen, der skal følge op på det videre uddannelsesforløb.

Fadderne vil altid blive kontaktet ved afslutningen af grundskoleforløbet og få mulighed for, på et kvalificeret grundlag, at tage stilling til en eventuel fortsat støtte til deres fadderbarn.