Verdens Børns organisation

Verdens Børn drives udelukkende af frivillige.

Bestyrelse

Verdens Børns bestyrelse har ansvar for organisationens strategi, principper og daglige ledelse.

Det er bestyrelsens ansvar, at der er styr på Verdens Børns økonomi, og at indkomne bidrag bliver brugt efter hensigten.

Bestyrelsen sørger også for, at de frivillige har de nødvendige redskaber til at udføre deres arbejde i organisationen.  Det betyder blandt andet en tæt kontakt til de projektansvarlige.

Projektansvarlige

Der er én projektansvarlig for hvert af Verdens Børns projekter. Den projektansvarlige varetager dialogen og tilsynet med projektet. Den projektansvarlige besøger projektet mindst hvert andet år. Det er for at sikre gode relationer med de folk, der driver projektet. Det er også en kontrol af, at vores samarbejdsaftale med projektet bliver overholdt.

Desuden står den projektansvarlige for kontakten til projektets faddere, sponsorer og praktikanter.

Lokalafdelinger

Lokalafdelingerne er Verdens Børns fundraisere på lokalt plan. De arrangerer alt fra frimærkeindsamlinger til julebasar, og overskuddet går ubeskåret til Verdens Børn. Afdelingerne tilrettelægger selv deres aktiviteter.

Organisationsdiagram for Verdens Børn

Organisationsdiagram for Verdens Børn