Vi støtter projekter i Uganda

I Uganda støtter vi skoler og børnehjem for børn og unge, der fx kommer fra fattige familier eller er forældreløse på grund af aids. Vi støtter også et landbrugsprojekt.

Børn i skolen i Mukono i Uganda

Mukono Children’s Home er børnehjem og skole for børn, der i mange tilfælde er forældreløse på grund af aids.

Pige ved tavlen i Kakundi-skolen i Uganda

Skolen i Kakundi tilbyder god undervisning, der omfatter både sport og musiske tilbud.


Børn danser på Entebbe-skolen i Uganda

Specialskolen i Entebbe tager højde for, at eleverne kan have specielle behov og skal lære at være selvhjulpne trods handicap.

Børn i skolegården i Madera-skolen i Uganda

Eleverne på pigeskolen Madera kommer fra fattige eller meget ressourcesvage familier. Nogle af pigerne bor på skolen.


Træer - Lwamaggwa Agribusiness Network Project (LAP)

Landbrugsprojektet LAP skal skabe udvikling i det landområde, hvor Kakundi-skolen ligger.

Seeta CUPS mission er at skabe lige muligheder for hvert enkelt barn til at udvikle sig. Målet er, at alle børn (med eller uden særlige behov) kan være selvforsørgende, når de forlader skolen.