Søg
Close this search box.

Hvorfor støtte verdens børn?

Din støtte til Verdens Børn gør en forskel.

Vi lægger meget stor vægt på nærhed. Mange af vores projekter har vi støttet længe, og vi har tæt kontakt til vores samarbejdspartnere ude ved projekterne. Hvis du støtter os, kan du følge barnet og projektet tæt, fordi vi bestræber os på at være tætte med hvert enkelt barn og projekt.

Støtte til Verdens Børn er støtte til en bedre fremtid gennem uddannelse, sundhed
og tryghed for nogle af verdens mest udsatte børn.

Vi har en ambition om at give danskerne en mere personlig tilgang til ulandsarbejdet. Vi tror nemlig på, at man kan gøre en forskel, også selv om man ikke er en stor pengestærk organisation. Vi vil vise en vej, der giver den enkelte en større glæde ved at bidrage og en større tryghed for, at det nytter at hjælpe.

Vi er en organisation, der udelukkende består af frivilligt arbejde. Derfor har vi heller ikke et kontor, men ofte arbejder hjemmefra. Vi er ca. 50 frivillige i alle aldre. Vi kommer fra alle dele af landet og har mange forskellige baggrunde. Nogle påtager sig et stort ansvar og bruger meget tid. Andre vælger at yde en indsats i en begrænset periode. Blandt andet har vi frivillige, der arbejder som projektansvarlige, i fadderskabskontoret og kommunikationsafdelingen.

Da vi alle er frivillige kan vi derfor holde vores administrationsomkostninger helt nede på 4,1 pct.

Vil du være frivillig? Læs mere her.

Kun 4,1 % af vores indtægter går til administration. Fadderbidrag går ubeskåret til børnene.

Vi er en effektiv, lille, uafhængig humanitær organisation, der er 100 pct. baseret på frivillig arbejdskraft.

Du kan læse mere om vores årsrapporter her.

Uddannelse

Uddannelse er en forudsætning for bæredygtig udvikling ud af fattigdom og for, at børn bliver ansvarlige medlemmer af det lokale samfund.

Frivilligt arbejde

De frivillige bærer sammen ansvaret for, at foreningens formål opfyldes

Ubeskåret fadderbidrag

Vi bygger på individuelle, flerårige fadderskaber, hvor pengene går ubeskåret til fadderbørnene. Det betyder, at der anvendes et minimum af penge til administration, formidling og det frivillige arbejde.

Ansvarlighed

Vi udviser ansvarlighed i Verdens Børn ved at udføre vores arbejde med fokus på effektivitet, kvalitet og omkostninger. Vi støtter børnenes uddannelse og opvækst, hvilket motiverer og engagerer os i vores arbejde.

Troværdige

Gennem åbenhed og ærlighed opnår vi troværdighed. Vi er åbne over for forskelligheder og andres billeder af verden. Vi udviser tillid til den enkelte og har fokus på gennemsigtighed over for omverdenen.

Samarbejdsorienteret

Vi er en samarbejdsorienteret organisation, som inddrager og benytter kompetencer på tværs. Vi har respekt for hinandens arbejde og ved, at det er i fællesskab, vi løfter opgaven med at forbedre vilkårene for udsatte børn og unge i verden.

Nysgerrige

Vi er nysgerrige – både når det gælder organisationen, hver enkelt frivillig og fadderne/støtterne. Vi søger altid muligheden for at forbedre det eksisterende og lytter til de omkringværende omgivelser og hinandens arbejde.

Projekter
0
Administrationsgebyr
100 %
Frivillighed
0 %
Scroll to Top

Verdens børn
støtter nu 20 projekter
i 6 lande

2 projekter i Sri Linka

8  projekter i Indien

1 projekt i Cambodia

5 projekter i Uganda

1 projekt i Kenya

3 projekter i Bulgarien

4,1% Administrationsgebyr

Kun 4,1 % af vores indtægter går til administration. Fadderbidrag går ubeskåret til børnene.

Vi er en effektiv, lille, uafhængig humanitær organisation, der er 100 pct. baseret på frivillig arbejdskraft.

100% Frivillighed

I Verdens Børn udføres alt arbejde af frivillige og derfor har vi ingen omkostninger til lønninger.

Sammen med lokale samarbejdspartnere hjælper vi ca. 2.400 børn på udviklings- og skoleprojekter i Indien, Sri Lanka, Cambodja, Kenya, Uganda og Bulgarien. Støtten kommer navnlig fra fadderskaber.