Søg
Close this search box.

Mukono Children´s Home

Mukono Children’s Home i Uganda

Er børnehjem og skole for børn, der i mange tilfælde er forældreløse på grund af aids.

Mukono Children’s Home ligger et par kilometer uden for Mukono by, ca. 20 km fra Ugandas hovedstad Kampala. Det består af et børnehjem, en børnehaveskole for børn i alderen 3 til 5 og en 7-årig grundskole (primary school).

Børnehjemmet har plads til 190 børn, og der går ca. 240 drenge og piger på skolen. 245 af projektets børn får støtte af fadderskaber gennem Verdens Børn: godt 150 børn på skolen og ca. 85 børn, der går videre i et undervisningsforløb andetsteds.

Projektet gør en forskel

Børnehjemmets børn er forældreløse, oftest på grund af aids. Det samme gælder for mange af dagskolebørnene. Disse bor ofte hos bedstemødre, der ingen indtægter har, og som kæmper hårdt for at give børnene mad og tøj, og som slet ikke kan betale for børnenes skolegang.

Skolens undervisningsstandard er god, og der lægges stor vægt på musik, drama og sport. Skolen har vundet mange distriktsmesterskaber, og børn fra skolen har været udvalgt til at spille på distriktshold ved Uganda-mesterskaber. Det er noget, som styrker børnenes selvværdsfølelse.

Efter 7. klasse fortsætter nogle af de børn, der har klaret afgangseksamen godt, i secondary school. Enkelte unge fortsætter under skolens ”vinger” i et erhvervsorienteret uddannelsesforløb. Kun få har slægtninge, som er i stand til at betale lidt skolepenge.

Støttet af Verdens Børn siden 1989

Skolen er bygget i 1990 for midler rejst af Verdens Børn. Skolen ejes og drives af en lokal NGO, Juvenile Welfare Service, og 95 pct. af driften betales via Verdens Børns fadderskaber. Vedligeholdelse og udbygning sker for midler rejst af os, men de senere år er lokale også begyndt at bidrage.

Projektansvarlig

Steffen Havelund

shl@verdensboern.dk

Adresse

P.O. Box 579, Mukono, Uganda.

Projektnummer: 1316, 1322 og 1346.

Børnene siger

Scroll to Top