Søg
Close this search box.

Klageadgang

INDSAMLINGSNÆVNET

Indsamlingsnævnet, som hører under justitsministeriet, har givet Verdens Børn tilladelse til at foretage
landsomfattende indsamlinger i perioden 1. august 2020 – 31.juli 2023. Tilladelsen omfatter ikke gade- og
husstandsindsamlinger.

Tilladelsen er offentliggjort på Indsamlingsnævnets hjemmeside: www.indsamlingsnaevnet.dk
Samme sted findes retningslinjerne for god indsamlingsskik.

Der er muligt at klage til Indsamlingsnævnet over enhver indsamler.

Scroll to Top