Søg
Close this search box.

Projekter

Uganda

I Uganda støtter vi skoler og børnehjem for børn og unge, der fx kommer fra fattige familier eller er forældreløse på grund af aids.

Specialskolen i Entebbe tager højde for, at eleverne kan have specielle behov og skal lære at være selvhjulpne trods handicap.

Læs mere om projektet her

Skolen i Kakundi tilbyder god undervisning, der omfatter både sport og musiske tilbud.

Læs mere om projektet her

Eleverne på pigeskolen Madera kommer fra fattige eller meget ressourcesvage familier. Nogle af pigerne bor på skolen.

Læs mere om projektet her

Mukono Children’s Home er både et børnehjem og skole for børn, der i mange tilfælde er forældreløse på grund af aids.

Læs mere om projektet her

Seeta CUPS mission er at skabe lige muligheder for hvert enkelt barn til at udvikle sig. Målet er, at alle børn (med eller uden særlige behov) kan være selvforsørgende, når de forlader skolen.

Læs mere om projektet her

Kenya

I Kenya støtter vi et selvstændigt drevet børnehjem.

Børnehjemmet Lipela er et selvstændigt drevet børnehjem under Verdens Børn. Alle børn på Lipela er anvist af distriktets sociale myndigheder og går i den lokale folkeskole, der afslutter med 8. klasse.

Læs mere om projektet her

Bulgarien​

I Bulgarien støtter vi børnehjem, skoler, kostskoler og uddannelsesmuligheder for børn og unge, der fx er forældreløse eller har et handicap.

Børnene trives på børnehjemmet Dupnitsa. De kan få støtte til at gøre en faglig gymnasieuddannelse færdig.

Læs mere om projektet her

Børn og unge med fysiske og psykiske handicap får et hjem og støtte til uddannelse i Lukovit.

Læs mere om projektet her

Skolen og kostskolen giver uddannelse og et hjem til børn, der er forældreløse, og børn af fattige, enlige kvinder og romafamilier.

Læs mere om projektet her

Indien​

I Indien støtter vi børnehjem og uddannelsesmuligheder for børn og unge, der fx stammer fra slummen i Calcutta eller fra fattige daglejerfamilier i bjergene.

Albella Boys Home er et børnehjem ved foden af Himalaya. Mange af børnene er tibetanske flygtningebørn.

Læs mere om projektet her

Børnehjemmet i Durgapur gør en stor indsats for børnenes trivsel og uddannelse. Mange af dem stammer fra slummen i Calcutta.

Læs mere om projektet her

Uddannelse bliver prioriteret højt på børnehjemmet Happy Home. Mange af børnene kan senere hjælpe deres familie.

Læs mere om projektet her

Børnehjemmet i Kariyalur ligger i en fattig bjergegn. Børnene må bo på skolen, fordi der mangler veje i bjergene.

Læs mere om projektet her

Børnehjemmet Khelaghar har en rolig, grøn og hjemlig atmosfære. Værdighed, ligeværdighed og kreativitet er i højsædet.

Læs mere om projektet her

Børnehjemmet Santibari er en tryg oase for piger i et meget fattigt indisk landområde.

Læs mere om projektet her

Gadebørn, handicappede børn og andre udsatte børn får undervisning og et hjem via Sct. Joseph Development Trust (Nyt Liv).

Læs mere om projektet her

Mange af børnene lider af fejlernæring, når de ankommer til børnehjemmet V. Sithur, der ligger i Sydindien.

Læs mere om projektet her

Sri Lanka​

I Sri Lanka støtter vi to skoler med tilhørende kostafdelinger for børn, der er døve, alvorligt hørehæmmede, blinde eller stærkt svagsynede.

Eleverne på døveskolen ved Colombo på Sri Lanka er døve. Skolens undervisning er af en god standard.

Læs mere om projektet her

Børnene på Senkadagala-skolen er døve eller blinde. Mange af dem opnår gode faglige resultater på trods af deres handicap.

Læs mere om projektet her

Cambodja

I Cambodja støtter vi børnehjemmet Bright Hope Cambodia.

Bright Hope Cambodia (BHC) er et velfungerende børnehjem placeret i Cambodjas hovedstad, Phnom Penh. Børnehjemmet består af 19 børn i alderen 13 til 24 år. Alle børn er smittet med HIV ved fødslen og størstedelen er i dag forældreløse.

Læs mere om projektet her

Scroll to Top