Projekter

Verdens Børn støtter 20 projekter. Skoleprojekterne er placeret i Indien, Sri Lanka, Uganda, Bulgarien og Cambodja.

Undervisning på døveskolen ved Colombo i Sri Lanka

I Sri Lanka støtter vi to skoler med tilhørende kostafdelinger for børn, der er døve, alvorligt hørehæmmede, blinde eller stærkt svagsynede.

Piger på børnehjemmet i Kariyalur i Indien

I Indien støtter vi børnehjem og uddannelsesmuligheder for børn og unge, der fx stammer fra slummen i Calcutta eller fra fattige daglejerfamilier i bjergene.


Pige ved tavlen i Kakundi-skolen i Uganda

I Uganda støtter vi skoler og børnehjem for børn og unge, der fx kommer fra fattige familier eller er forældreløse på grund af aids. Vi støtter også et landbrugsprojekt.

Børn i skole i Mechka i Bulgarien

I Bulgarien støtter vi børnehjem og uddannelsesmuligheder for børn og unge, der fx er forældreløse, kommer fra romafamilier eller har et handicap.


BrightHopeCambodia

I Cambodja støtter vi børnehjemmet Bright Hope Cambodia. Børnehjemmet består af 23 børn i alderen 10 til 21 år. Alle børn er smittet med HIV ved fødslen og størstedelen er i dag forældreløse.