Søg
Close this search box.

Støt videre uddannelse til udsatte unge

Støt videre uddannelse af udsatte unge

Du kan give støtte til vores uddannelsesfond og hjælpe udsatte børn og unge til at få videreuddannelse efter grundskolen.

“When you educate a girl, you educate a family and benefit an entire community” udtaler Søster Elizabeth, der er leder af pigeskolen Madera i Uganda. Dette udsagn stemmer overens med vores politik/ambition, for vi er overbeviste om, at hjælp til uddannelse er en bæredygtig vej ud af fattigdom. Vores overordnede mål er, at flest mulige forældreløse og børn fra fattige familier skal have en grunduddannelse.

Målet er fremtidig selvforsørgelse

Vi har etableret en Uddannelsesfond. Den yder økonomisk støtte til talentfulde og målrettede unge mennesker fra projekter støttet af Verdens Børn, heriblandt unge som er handicappede. Vi støtter både boglige og specifikke erhvervsfaglige uddannelser efter endt ordinær skolegang. På den måde lykkes det for mange udsatte unge at få en mellemskoleeksamen. Der kan også være tale om uddannelser til f.eks. syerske, automekaniker og sygeplejerske.

Skolelederne på vores projekter anbefaler nogle af børnene til at fortsætte deres uddannelse efter grundskolen. Det er børn, der har evnerne og motivationen til en teoretisk eller praktisk videreuddannelse.

I nogle tilfælde supplerer Uddannelsesfonden faddernes støtte til et barns videreuddannelse. Til børn uden en fadder bidrager Uddannelsesfonden med op til 210 kr. om måneden. Verdens Børn vil gerne støtte så mange som muligt. Derfor er dit bidrag vigtigt.

ELLER

Projekter
0
Administrationsgebyr
100 %
Frivillighed
0 %
Scroll to Top

Verdens børn
støtter nu 20 projekter
i 6 lande

2 projekter i Sri Linka

8  projekter i Indien

1 projekt i Cambodia

5 projekter i Uganda

1 projekt i Kenya

3 projekter i Bulgarien

4,1% Administrationsgebyr

Kun 4,1 % af vores indtægter går til administration. Fadderbidrag går ubeskåret til børnene.

Vi er en effektiv, lille, uafhængig humanitær organisation, der er 100 pct. baseret på frivillig arbejdskraft.

100% Frivillighed

I Verdens Børn udføres alt arbejde af frivillige og derfor har vi ingen omkostninger til lønninger.

Sammen med lokale samarbejdspartnere hjælper vi ca. 2.400 børn på udviklings- og skoleprojekter i Indien, Sri Lanka, Cambodja, Kenya, Uganda og Bulgarien. Støtten kommer navnlig fra fadderskaber.