Økonomi og regnskab for Verdens Børn

Udgifterne til administration udgør kun 3,3% af Verdens Børns indtægter.

Verdens Børns årlige indtægter udgør ca. 6,2 mio. kr. (2017).

Administrationsomkostninger udgjorde kun 3,3 pct. af Verdens Børns indtægter i 2017. Alle fadderskabsbidrag sender vi ubeskåret videre til børnene.

Regnskab 2015 for Verdens Børn (underskrevet pdf)

Regnskab 2016 for Verdens Børn (underskrevet pdf)

Regnskab 2017 for Verdens Børn (underskrevet pdf)

Sådan skaffer vi midler til vores hjælpearbejde

Vi støtter især gennem personlige fadderskaber, som vi administrerer. Derudover skaffer vi donationer fra virksomheder, fonde m.m. til særlige situationer – fx når der er behov for udbygning af skoler, toiletter, brønde eller renovering.

Det økonomiske grundlag for Verdens Børn kommer fra:

  1. fadderskaber
  2. donationer
  3. lokalafdelingers aktiviteter
  4. fonde og puljer
  5. arv
  6. indsamling og salg af brugte frimærker
  7. medlemskontingenter.

Her kan du læse regsnakbet over indsamlingen i forbindelse med Verdens Børns 40 års jubilæum >>