Privatlivspolitik

Verdens Børn’s dataansvar

Verdens Børn behandler personoplysninger for de personer eller virksomheder, som støtter børn, skoler/børnehjem eller støtter generelt.
Privatlivspolitikken orienterer dig om, hvilke oplysninger, vi behandler og hvordan vi behandler dem. Dette for at sikre en gennemsigtig behandling.
Dine persondata slettes, når de ikke længere er nødvendige, fx hvis du stopper din støtte. Dog opbevares oplysninger, der er indberettet til SKAT i 5 år.

Kontaktoplysninger på Verdens børns dataansvarlige.

Verdens Børn er dataansvarlig, og sikrer at dine oplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Med den nuværende organisation og database er det et meget begrænset antal i Fadderadministrationen, der har adgang til alle personoplysninger og informationer, fx CPR-numre.
Verdens Børns fadderadministration kan kontaktes, hvis du har spørgsmål.
Kontaktoplysninger tlf. 7026 0106, mail fadderskab@verdensboern.dk.

Behandling af personoplysninger

Verdens børn (VB) registrerer følgende persondata for personer og virksomheder: navn, postadresse, tlf-nr, mailadresse og indmeldelsesdato. Desuden registreres CPR-nummer, for de personer, der ønsker skattefradrag for deres indbetalinger.

Her indsamler foreningen oplysninger fra

Verdens Børn får oplysningerne fra dig.
Hvis du opretter et gavefadderskab, kan personoplysninger også være for en anden person, fx et af dine børn eller børnebørn.

Verdens Børns formål med behandling af dine personoplysninger

Verdens Børn behøver dine oplysninger til

  • Verdens Børns kontakt til dig, herunder information (bladet og nyhedsbreve), herunder indkaldelse til generalforsamling,
  • udsendelse af breve fra/om fadderbørn,
  • opfyldelse af medlemsforpligtigelser, fx registrering af betalinger og opfølgninger på evt. restancer.

Samtykke

Når en person eller virksomhed ønsker at støtte et barn eller et projekt via Verdens Børn vurderes det, at retsgrundlaget for at indsamle data på person/virksomhed er, at de melder sig ind og dermed laver en aftale med VB om at give penge til et bestemt formål samt samtykke til at registrere persondata.
Billeder af fadderbørn er persondata, som kan videregives efter samtykke med barnets forældre eller værge. Verdens Børns projekter (skoler og børnehjem) er ansvarlige for at indhente samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger.

Verdens Børn videregiver kun persondata ved indberetninger til SKAT, for personer, der ønsker fradrag i skat for deres betalinger.
Personoplysninger videregives ikke til skoler, børnehjem eller fadderbørn. VB er ikke ansvarlig for sådan videregivelse af persondata, hvor faddere selv kontakter fadderbørn, og hermed selv videregiver deres kontaktoplysninger.
Billeder af faddere og andre sponsorer anvendes kun efter konkret samtykke.
Billeder af fadderbørn er persondata, som kan videregives efter samtykke fra barnets forældre eller værge. Samtykket omfatter brug af billedet til fadderbeviser og evt. til Verdens Børns information i blad, nyhedsbrev og hjemmeside. Det omfatter ikke videreformidling fra fadderen fx på Facebook.
Persondata sælges ikke til markesføringsvirksomheder.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Persondata skal slettes 5. år efter, fadderen har stoppet sin støtte via Verdens Børn. Opbevaringsperioden på 5 år er sat efter regler om opbevaring af data indberettet til Skat.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter Persondataforordningen, når Verdens Børn behandler dine persondata:

  • Ret til at blive oplyst om behandlingen af data
  • Ret til indsigt i egne personoplysninger
  • Ret til berigtigelse
  • Ret til sletning
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til udlevering af data i almindeligt anvendt format
  • Ret til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til Verdens Børns fadderadministration.
Hvis du fx henvender dig for at få slettet dine personoplysninger gennemfører Verdens Børn ændring eller sletning så hurtigt som muligt. Det kan dog have en betydning for evt. fadderskab til et barn.
Du kan altid indgive en klage til ansvarlig myndighed, fx Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken.

Verdens Børn forbeholder sig rettet til at fortage ændringer i denne privatlivspolitik om nødvendigt.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på Verdens Børns hjemmeside. Ved væsentlige ændringer vil du få oplysning om det via Verdens Børns blad eller nyhedsbrev.