Søg
Close this search box.

Retningslinjer for projekter, som vi støtter

VERDENS BØRNs ØNSKER OG KRAV

til driften af de skoler og børnehjem, vi støtter.

Verdens Børn driver ikke selv skoler og børnehjem, men samarbejder lokalt med skoleprojekter i forskellige lande. Vi lægger meget vægt på, at børnenes uddannelse bliver af god kvalitet, og at børnene får en tryg opvækst.

Derfor har vi opstillet en række retningslinjer for de organisationer, som vi samarbejder med. Ved gennemførelsen af samarbejdsaftalen skal organisationen, som støttes af Verdens Børn, helst henholde sig til nedenstående aspekter.

Retningslinjer

Verdens Børn forventer, at lærerne og andre, som er ansat af vedkommende organisation, behandler børnene hensynsfuldt og med respekt for hvert enkelt barn.

Ønsker

Verdens Børn har disse ønsker:

 • at skolens undervisningsmæssige standard ligger over gennemsnittet i lokalområdet
 • at skolen systematisk registrerer, hvilke elever der har indfundet sig i skolen, og hvem der er udeblevet; og at der bliver fulgt op mht. dem, som tit er fraværende
 • at så mange som muligt af børnene får en boglig eller faglig uddannelse svarende til deres evner – under skyldig hensyntagen til mulighederne i lokalsamfundet
 • at børnene har adgang til faciliteter og udstyr til brug ved leg, fysisk udfoldelse og sport
 • at antallet og kvaliteten af borde og stole i klasseværelserene er tilfredsstillende sammenholdt med, hvad der er normalt på egnen
 • at eleverne tager del i udførelsen af praktiske opgaver og gøremål på skolen i overensstemmelse med de normer, som gælder på egnen.

Krav #1

Verdens Børn kræver:

 • at der ikke forekommer korporlig afstraffelse af børnene
 • at børnene er iført skoleuniform, som skal være af passende standard og kvalitet sammenlignet med normen i lokalmiljøet
 • at børnene får mindst eet sundt og næringsrigt måltid i løbet af skoledagen
 • at børnene informeres om og modtager undervisning vedr. aids og smittespredning af diverse sygdomme; samt at de desuden får at vide, hvorledes man skal forholde sig mht. den slags sygdomme
 • at skolen og børnehjemmet såvel som pladsen, hvor de(n) ligger, holdes ryddelig og ren
 • at der findes toiletter/latriner af passende standard, og at disse holdes rene; samt at der er mulighed for at vaske hænder
 • at køkkenet er rent, og at madlavningen og drikkevandet, såvel som stedet hvor børnene spiser, hygiejnemæssigt har et højt niveau.

Krav #2

Særligt om kostelever

For så vidt angår de børn, som bor i børnehjemmet (kostelever), ses gerne at der tages hensyn til følgende supplerende ting:

 • at der drages omsorg for børnenes hygiejne, samt at der på passende vis sørges for, at de så vidt muligt undgår at blive syge
 • at børnene forsynes med toiletartikler (herunder tandbørster, sæbe, håndklæder og – mht. de store piger – menstruationsbind)
 • at børnene har undertøj og almindeligt tøj af passende standard og kvalitet
 • at børnene får sunde og næringsrige måltider, og at kosten varieres
 • at hvert barn har sin egen aflåselige kuffert til opbevaring af personlige ejendele
 • at hvert barn har sin egen seng eller tilsvarende
 • at sengene (eller tilsvarende) såvel som madrasser, tæpper, lagener og moskitonet – der hvor sidstnævnte er påkrævet – er rene og af passende standard
 • at børn, som tisser i sengen, har et underlag af plastic mellem lagen og madras, og at de ikke afstraffes eller ydmyges
 • at der er renligholdte toiletter/latriner og brusebade (af en standard svarende til hvad der er normalt på egnen)
 • at børnehjemsbørnene/kostskoleeleverne tager del i udførelsen af de praktiske pligter og gøremål, som ville påhvile dem, hvis de havde boet under normale familiemæssige forhold. Dette anses for at høre med til deres uddannelse og opvækst.
Projekter
0
Administrationsgebyr
100 %
Frivillighed
0 %
Scroll to Top

Verdens børn
støtter nu 20 projekter
i 6 lande

2 projekter i Sri Linka

8  projekter i Indien

1 projekt i Cambodia

5 projekter i Uganda

1 projekt i Kenya

3 projekter i Bulgarien

4,1% Administrationsgebyr

Kun 4,1 % af vores indtægter går til administration. Fadderbidrag går ubeskåret til børnene.

Vi er en effektiv, lille, uafhængig humanitær organisation, der er 100 pct. baseret på frivillig arbejdskraft.

100% Frivillighed

I Verdens Børn udføres alt arbejde af frivillige og derfor har vi ingen omkostninger til lønninger.

Sammen med lokale samarbejdspartnere hjælper vi ca. 2.400 børn på udviklings- og skoleprojekter i Indien, Sri Lanka, Cambodja, Kenya, Uganda og Bulgarien. Støtten kommer navnlig fra fadderskaber.