Sponsorliste


“Det er fordi dét, I står for!
Det er bare meant to be, og det er faktisk bare, som det skal være.”
– Kim Andersen, Digitalads


Kewan Ligger Beatet Normal ApS støtter Verdens Børn.

Digitalads støtter os ved at donere deres konsulent arbejde inden for Google markedsføring (2018-)
Memox har støttet Mukono skolen med 10.000 kr. i 2018.
STB Byg har betalt 10.000 til vandprojektet i Kakundi i Uganda i stedet for at sende kunde- og leverandørjulegaver ud i december 2018.

Albatros Rejser A/S har støttet Verdens Børn med 20.000 kr. i 2015 og givet mulighed for medarbejderstøtte. I 2018 har de doneret med 100.000 kr.
Jonas Olsen IVS støtter os ved at donere deres konsulent arbejde inden for Facebook marketing (2018-)
Anderskouv Fonden har doneret 55.000 kr til Verdens Børn i 2018.
Den Nissenske Familiefond har doneret 100.000 kr til Santibari i 2017.
Skovlyst Production har doneret 10.000 kr. til Madera Girls Primary School i 2018.
Bestseller har i anledning af VB´s 40 års jubilæum i 2014 doneret 38.000 kr. Fra 2005 – 2013 donerede Bestseller godt 1 mio. kr til projekter i Uganda.

GN Store Nord Fonden gav 100.000 kr. i 2013 og 42.500 kr. i 2014 til vedligeholdelse af bygninger på Colombo-projektet i Sri Lanka. Derudover donerede de i 2015 23.000 kr. til døveskolen i Colombo og 10.00 kr. generelt til VB i 2017.

Trasborg støttede Verdens Børn i mange år. I 2012 – 2017 udgjorde støtten 700.000 kr. om året.
Jubilæumsdonation på 40.000 kr. i 2014.
Inner Wheel, distrikt 46 gav 14.000 kr. i 2014 og 20.000 kr. hver år mellem 2015-2018  til sygeplejeklinikken ved Santibari.
Tiger i Svendborg leverer diverse legetøj til børnene på projekterne.
Fillippa leverer blomster til Verdens Børn med sigte på videresalg på markeder m.m. i Svendborg.
Medarbejdernes Honorarfond Novo Gruppen gav 20.000 kr. i 2012 til fødevarehjælp til Uganda-projekterne og i 2017 gav de 30.000 kr til Kakundi skolen.
Århus Klunserne støtter 30 børn på Mukono-projektet.
Stryhn Holding donerede 40.000 kr. ved Verdens Børn 40-årsjubilæum i 2014 og 50.000 kr. i 2015 og igen i 2016.
Inner Wheel Svinninge (sammen med Rotary Roskilde): Færdiggørelse af sovesal på Mukono-projektet, i alt 205.000 kr. i 2014 og 2015. 40.000 kr. efter julebasaren i 2015 og 39.000 kr i 2016.
Fotograf Morten Lundrup har besøgt Verdens Børn-projekter og stillet sine billeder gratis til rådighed for os.
Jensen Print har trykt plakater af børnetegninger ved Verdens Børns 40-årsjubilæum i 2014 og trykker i 2016 gratis A3-plancher for os.
Medarbejdere hos KMD indsamler brugte mobiltelefoner, hvilket via Redeem Nordics har betydet en støtte til Verdens Børn på i alt ca. 25.000 kr. i 2014 og 2015.
Soroptimist International Vestsjælland og Kalundborg støtter videre uddannelse efter grundskolen for flere piger på Madera-projektet.
Sven Mogensen Shipping Consult har i 2015 doneret 45.000 kr. til høreapparater til Sri Lanka-projekterne.
Rosborg Denmark leverer blomster og krydderurter til Verdens Børn med sigte på videresalg på markeder m.m. i Svendborg.

D.U.C. / Hnet ApS støtter Verdens Børn med to fadderskaber

Redeem Nordics står for recycling af brugte mobiltelefoner og støttede herved Verdens Børn med i alt ca. 25.000 kr. i 2014 og 2015.
Rotary i Svinninge, Roskilde Syd hhv. Kalundborg samt Rotarys nationale hjælpefund (sammen med Innerwheel Svinninge): Færdiggørelse af sovesal på Mukono-projektet, i alt 205.000 kr i 2014 og 2015.
Visma støtter med fadderskaber til to børn.

Hvorfor støtte Verdens Børn?

  • Fadderbidrag går direkte og ubeskåret til børnene.
  • Udgifter til administration udgør kun 3,6 pct.
  • Vi er 100 pct. baseret på frivillig arbejdskraft.
  • Vi er en lille, uafhængig dansk organisation
  • Vi tilbyder tæt kontakt og dialog
  • Vi indretter vores samarbejde efter jeres ønsker.

Hvorfor støtte Verdens Børn?

Kontakt

Hvis I er interesseret i at høre mere om samarbejdet og evt. aftale et uforpligtende møde med os, så kontakt os endelig:

Kristina Andersen
Fundraising og frivilligkoordinator
Tlf. 24 46 82 86
ka@verdensboern.dk