V. Sithur Hostel

Mange af børnene lider af fejlernæring, når de ankommer til børnehjemmet V. Sithur, der ligger i Sydindien.


Børnehjemmet i V. Sithur ligger langt ude på landet i en lille landsby i Sydindien, omkring fire timers kørsel sydvest for Chennai (Madras).

25 af børnene på børnehjemmet får støtte af faddere gennem Verdens Børn.

Projektet gør en forskel

V.Sithur Hostel fungerer som børnehjem for de fattigste af områdets børn. Børnene er ikke forældreløse, men mange af dem er børn af enlige forældre.

Området er meget tørt, fattigt og tyndt befolket. Størstedelen af befolkningen lever som fattige daglejere. For nogle familier er det umuligt at tjene nok til livets ophold på denne måde. Derfor er en del familiefædre flyttet ind til de større byer for at arbejde.

Mange af børnene kommer fra hjem, der er præget af vold og alkoholproblemer, og hvor skolegang ikke prioriteres højt af forældrene.

Mange af børnene lider af fejlernæring, når de ankommer til børnehjemmet. På børnehjemmet får de en sund og solid kost, og de får mulighed for at gå i regeringsskolen, der ligger i den nærliggende landsby.

Støttet af Verdens Børn siden 1975

Verdens Børn har støttet projektet, siden det startede i 1975. Initiativet kom fra den lokale pastor John Franklin fra Arcot Lutheran Church. I samarbejde med en dansk missionær, Helga Johansen, har han ydet en stor indsats for befolkningen i området.

Børnehjemmet er fuldstændig afhængigt af Verdens Børns økonomiske støtte, da hjemmet hverken får økonomisk hjælp fra kirken eller regeringen.

Lederen af børnehjemmet hedder Benjamin Sudhakar

Støt os

Du kan støtte Verdens Børns arbejde på mange forskellige måder:

Kontakt

V. Sithur Hostel, Alathur P.O., Via Tholodur, 606303 Cuddalore Dt., Tamil Nadu, South India.

Tlf. 0091 9443616316.

Projektnummer: 1311.

Find byen Tholudur (Google Maps)

Projektansvarlig: Hanne Matthiesen