Kakundi

Skolen i Kakundi Uganda tilbyder god undervisning, der også omfatter både sport og musikalske tilbud. Mange af børnene klarer sig godt i skolen.

Skolen i Kakundi er en landskole i Rakai i Syduganda, 10 km fra nærmeste landsby. Den omfatter en 3-årig børnehaveskole og en 7-årig grundskole (primary school) med i alt 283 elever.  Hertil kommer et børnehjem, hvor der bor ca. 37 børn. Ca. 105 af børnene får støtte af fadderskaber gennem Verdens Børn.

Projektet gør en forskel

Familierne omkring Kakundi lever af at dyrke deres små jordlodder til familiens eget forbrug eller af at fiske i søen og sælge til cyklende opkøbere. De fleste har ingen indtægter og kan ikke betale skolepenge.

Mange af børnene er forældreløse og bor hos familie. En del af forældrene er rejst bort for at lede efter arbejde og har efterladt børnene hos bedsteforældrene.

Personalet på skolen og børnehjemmet virker meget engagerede, og de forsøger at give børnene trygge rammer. Mange af børnene klarer sig godt i skolen. Også når det gælder sport, klarer skolen sig godt.

Undervisningsstandarden på landet er ikke så høj som i byerne, men skolen klarer sig efter forholdene godt. Der er en miljøklub, som lærer børnene at passe på miljøet og plante træer, og der er en debatklub for de ældre elever. Ligesom på alle ugandiske skoler lægger man gennem hele skoleforløbet stor vægt på drama, sport og musik/sang. Personlig hygiejne prioriteres også højt.

Et mindre antal elever får hvert år mulighed for at fortsætte deres skolegang i secondary school for penge betalt af Verdens Børns uddannelsesfond.

Støttet af Verdens Børn siden 1992

Verdens Børn har støttet projektet siden 1992. Bygningerne vedligeholdes og udbygges for midler rejst af Verdens Børn, og driften betales via vores fadderskaber.

Skolen ejes og drives af en lokal NGO, Juveniles Welfare Service.

En del af skolens jord bliver dyrket til skolens brug. En mindre del er udlagt til planteskole og demonstrationsbrug for LAP-projektet.

LAP- projektet

Støt os

Du kan støtte Verdens Børns arbejde på mange forskellige måder:

Nyt fra projektet

Januar 2018: Samtlige børn og lærere nu har fået en solcellelampe. Der blev nemlig overrakt 100 lamper i forbindelse med seneste besøg, så nu har alle børn og voksne mulighed for fx at læse om aftenen, når det er mørkt – om de så bor i en hytte med eller uden elektricitet. Desuden er der kommet nye solcelleanlæg på nogle af tagene, da de gamle var slidt op.

Kontakt

Kakundi, P.O. 1062, Masaka, Uganda.

Projektnummer: 1326.

Find byen Rakai (Google Maps)

Projektansvarlig: Tue Bo Hansen og Regina Olsen