Søg
Close this search box.

Nyheder

Kom til generalforsamling lørdag d. 27. april

Verdens Børn – International Børnehjælp indbyder faddere, medlemmer og interesserede til vores

ordinære generalforsamling i Valby Kulturhus 5. sal, Valgårdsvej 4, 2500 Valby.

Vil du med online?

Hvis du ønsker at deltage i generalforsamlingen online, giv da venligst besked til Ane-Line-

alc@verdensboern.dk , så vil hun sende dig et link til mødet.

Program:

Kl. 13.00: Generalforsamling

Kl. 14.30: Kaffepause

Kl. 15.00: Præsentation fra udvalgte projekter

Kl. 16.00: Forventet afslutning

Dagsorden for generalforsamlingen:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning om 2023

3 Aflæggelse af organisationens regnskab for 2023

4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

5 Forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsen besluttede på bestyrelsesmødet den 25. februar – 2024, at slette paragraf ” §5 Underafdelinger af VB” da paragraffen ikke er tidssvarende. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at paragraffen slettes.

§5 Underafdelinger af VB

Stk. 1: Bestyrelsen kan godkende afdelinger af International Børnehjælp i andre lande. Disse afdelinger skal i videst muligt omfang arbejde efter den danske organisations formålsparagraf og vedtægter.

Stk. 2: Bestyrelsen kan oprette lokalafdelinger med det formål at udfolde aktiviteter, der bl.a. kan medvirke til at tilvejebringe økonomisk grundlag for organisationens virksomhed.

Stk. 3: Ingen lokalafdeling kan starte uden bestyrelsens skriftlige godkendelse. I øvrigt henvises til generalforsamlingens retningslinjer for lokalafdelinger.

Stk. 4: Bestyrelsen kan til enhver tid opløse en lokalafdeling eller udpege en anden leder af afdelingen, hvis bestyrelsen skønner, at lokalafdelingen ikke arbejder i overensstemmelse med vedtægterne eller organisationens målsætning.

6 Behandling af indkomne forslag

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer (for to år). På valg:

Tue Bo Hansen og Hans-Jørgen Pedersen

8 Valg af suppleanter (for ét år) På valg: Marie Colding Ngounou

9 Valg af revisor

10 Eventuelt

Vel mødt!

Venlig hilsen hele Bestyrelsen

Hvornår

lørdag 27. apr. 2024 13:00 – 16:00

Lokation

Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4, 2500 Valby, Danmark

Kan du lide artiklen?
Del den på Facebook
Del den på email
Skriv en kommentar
Scroll to Top