Vil du være projektfrivillig i Verdens Børn?

I Verdens Børn er der mulighed for at blive udsendt som frivillig på vores projekter i Indien og Uganda.
Tidligere har Verdens Børns udsendte frivillige eksempelvis udført opgaver såsom undervisning og lektielæsning. Andre har arbejdet med reparation og vedligeholdelse af bygninger og udstyr. Varigheden for udstationeringen aftales på baggrund af det individuelle projekts rammer og muligheder, og ud fra den projektfrivilliges ønsker. Dette skal derfor aftales med den projektansvarlige for det givne projekt. Typisk har udsendte frivillige tidligere været afsted i mellem en til fire måneder.

Praktiske oplysninger
Et ophold er ulønnet, og den projektfrivillige skal selv betale alle rejseomkostninger. Kost og logi kan også være for egen regning. Derudover er det en forudsætning, at de projektfrivillige er medlem af Verdens Børn.

Hvis det har din interesse kan du rette henvendelse til Betina Sandberg Christensen, frivilligkoordinator i Verdens Børn. Tlf. 26830070. Mail: bsandberg@hotmail.com

Her på hjemmesiden kan I se en oversigt over Verdens Børns projekter.

Leave your thought