Børn i Kenya får hjælp til en god start på livet

Tæt ved Afrikas næsthøjeste bjerg, Mount Kenya, ligger byen Naro Moru. Dér findes børnehjemmet Lipela, som Verdens Børn har støttet i over 20 år. I 2018 indbetalte ca. 60 af foreningens medlemmer til sammen 371.000 kr. Der er ikke tale om fadderskaber knyttet til navngivne børn, men om støtte til projektet i sin helhed.

For tiden er der godt 40 børn på børnehjemmet, og kapaciteten er fuldt udnyttet. Desuden støttes omkring 10 børn, som er blevet færdige med grundskolen.

Alle børn på Lipela er anvist af distriktets sociale myndigheder. Børnene går i den lokale folkeskole, der afslutter med 8. klasse.

Alle de unge tilbydes at afslutte med 4 år i secondary school. De kommer i så god en secondary school, som det er muligt at få dem optaget på. Der er et krav til karakterer i alle de private secondary schools, der også er kostskoler, og skolepengene ligger mellem 4.000 kr. og 9.000 kr. om året. Hertil skal lægges udgifter til børnenes tøj og transport samt ophold på Lipela i skoleferierne.

Når børnene er 18 år og dermed færdige med secondary school, skal de i gang med andet, så de mere eller mindre kan forsørge sig selv. Projektet følger dem tæt og fortsætter med at hjælpe dem. Således er der indgået en aftale med et nærliggende hotel om, at alle børn, som har afsluttet 13 års skolegang, kan komme 3 måneder i praktik. En yderligere form for hjælp består i, at projektet betaler for, at en arbejdsgiver lader et barn få en læreplads for at blive f.eks. mekaniker.

Du kan læse mere om projektet i Kenya på deres hjemmeside: www.lipela.dk

Artiklen er skrevet af Flemming Bjørk Pedersen, bestyrelsesmedlem.

Leave your thought